ADAY BAŞVURU

Başvuru-809x430Bireysel Başvuru

Sekreter tarafından belgelendirme faaliyetleri için başvurular alınır ve başvuru sahiplerine Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulması ve imzalatılması sağlanır. Ayrıca; bütün adayların eşit başvurusunu sağlamak için Belgelendirme Başvuru Formu İNÜSEM web sayfasında yayınlanmaktadır. Adaylar başvuru formunu web sayfası üzerinden de doldurabilirler ve başvuru yapabilirler.

Başvuru sahipleri başvuru formu ekinde aşağıdaki belgeleri sunar:

 

 

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Fotoğraf
  • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
  • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler,

Adaylar gerekli evraklar bilgisine web sayfası inuper.inonu.edu.tr üzerinden de erişebilirler. Adaylar İNÜSEM’e  şahsen veya web sayfası üzerinden başvuru yapabilir. Web sayfası üzerinden yapılan başvurularda başvuru formu ve diğer evrakların son başvuru tarihinden önce İNÜSEM’e iletilmesi gerekir.İdari Sorumlu, adayların başvuru formlarını ve evraklarını Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza eder. 

 

Başvuru Kontrolü ve Değerlendirilmesi

 Sekreter tarafından adaylar hakkındaki başvuru formları ve gerekli evraklar alınıp, kaydedildikten sonra Kalite Yönetici Yardımcısına iletir. Kalite Yönetici Yardımcısı Ulusal yeterlilikler ve prosedürlere göre başvuruyu inceler ve başvurunun kabul edilip edilmemesine karar verir. Kararı Başvuru Formunun ilgili kısmına işleyerek idari sorumluya iletir. Kalite Yönetici Yardımcısı başvuruyla ilgili kararı verirken aşağıdaki durumları dikkate alır:

İNÜSEM Biriminin talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,

Başvurulan alanda ilgili ulusal yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların başvuru formu ile sunulup sunulmadığı,

Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)

Sekreter tarafından, Kalite Yönetici Yardımcısının kararına göre Başvuru Uygunluk Formu doldurulur ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza eder.

 

Tek Nokta Sınav Başvurusu Ve Belgelendirme Süreci

Tek nokta başvurusu, adayın sınav ücretinin işvereni veya ilişkili olduğu kuruluşlarca (ana firma, çalışma ilişkisi olan üçüncü kuruluşlar) tarafından karşılandığı başvurudur. Tek Nokta Başvurusu en az 10 kişi için yapılabilir ve iki yöntemle gerçekleştirilebilir.

1 – Nakit Ödeme Yöntemi ile Tek Nokta Başvurusu:
– Bu yöntemde, işveren başvuru yapılacak tüm işçiler için tek seferde sınav ücretini nakit olarak Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetleri hesabına yatırır.
– Bu yöntemde firma tek nokta başvuru formu (forma ulaşmak için tıklayınız.) imzalar.
– Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetleri program dahilinde sınavları gerçekleştirir.
– Sınavlarda başarılı olan adayların ücret iadesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetleri tarafından işverene yapılır.

ÖRNEK: Sınav ücreti 500 TL olsun ve firma toplam 10 işçi için tek nokta başvurusu yapılsın.  Firma 5.000 TL’yi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetleri hesabına öder. Adayların sınavları yapılır. 3 sınav sonucunda adayların 8’i geçti, 2 aday kaldı diyelim. Bu durumda Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetleri gerçekleşen sınavlar sonrasında kalan iki işçi için 1.000 TL’yi keserek firmaya 4000 TL öder.

2 – Teminat Mektubu Yöntemi ile Tek Nokta Başvurusu:
• Bu yöntemde işveren, işçi adına sınav ücretini teminat mektubu ile karşılayabilir.
• İşveren sınava girecek tüm işçiler için, toplam sınav ücret tutarı kadar teminatı, MEYEM’e teslim eder. ( 4734 Sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerleri teminat olarak gösterilebilir. Banka Teminat Mektubu vb.)
• Belgelendirme program dahilinde sınavları gerçekleştirir.
• 3 sınav hakkında da başarısız olan veya başarısız olduğu sınav sonrasında sınavlara katılmayan adayların ödemesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetlerine yapıldıktan sonra, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetleri işverene teminatı iade eder.

ÖRNEK: Sınav ücreti 800 TL olsun ve firma toplam 10 işçi için tek nokta başvurusu yapılsın.  Firma 8.000 TL’lik teminat mektubunu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetlerine teslim eder. Adayların sınavları yapılır. 3 sınav sonucunda adayların 8’i geçti, 2 aday kaldı diyelim. Bu durumda firma Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  Personel Belgelendirme Hizmetlerine, kalan iki işçi için 1.600 TL öder ve bu ödeme sonrasında teminat mektubu firmaya iade edilir.

    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri