BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ

-Belge sahibi başvuru sırasında imzalamış olduğu Aday Sözleşmesi ve Sınav Başvuru Formunun gereğini yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespiti halinde askı/iptal işlemleri uygulanır.

 

28s733

Belgenin Askıya Alınması:

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda Belgelendirme Karar Vericisi kararı ile altı (6) ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır.

 • Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 • Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
 • Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
 • Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 • Belge ve logonun yanlış kullanımı,
 • İlk gözetim süresini; sebepsiz olarak 2 hafta ve/veya daha fazla ertelemesi durumunda.

Belgenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Karar Verici tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. İNÜSEM gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Belgelendirme Müdürü kararıyla bir defa en çok 3 ay uzatabilir. Askıya alma süresince belgelendirilmiş kişi yanlış bilgilendirme yapamaz. Askıya alınma durumunda, ilgili kişinin mesleki yeterlilik belgesi geçici olarak geçersizdir. Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Askıya alma süresince ilgili kişi, belgeye ait haklardan yararlanamaz. Belgenin askıya alınma durumunda, inuper.inonu.edu.tr belge sorgulama ekranından yayınlanarak kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile İNÜSEM’ e bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

 

28733

Belgenin İptal Edilmesi: Aşağıdaki hallerde belge iptal edilmektedir;

 • Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • İNÜSEM tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol/gözetim/yeniden belgelendirme faaliyetlerinde müşterinin ulusal yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti,
 • Belgelendirilmiş kişinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması, 
 • Belgelendirilmiş kişi isteği.
    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri