BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

sözleşme

BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, İNÜSEM ile belgelendirme sınavlarına başvurarak belge almaya hak kazanan adayların (bundan sonra “Belge Sahibi” olarak ifade edilecektir), belgenin geçerliliği süresince uyması gereken Belge, İşaret ve Logoların kullanım kural ve şartlarını kabul ettiğini beyan etmek üzere imza altına alınmıştır.  Bu kural ve koşullar, İNÜSEM tarafından belirlenir ve değiştirilir.

 

Belge Kullanım Şartları  

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

Belgeyi kullandırma hakkı İNÜSEM’ e aittir. İNÜSEM tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde İNÜSEM belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları İNÜSEM’ in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, İNÜSEM tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları İNÜSEM’e sunacaktır.

Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, İNÜSEM’ in belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle,

Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi İNÜSEM’ e iade edecektir.

Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve İNÜSEM tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.       9.Belgenin iptal edilmesi durumunda İNÜSEM belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.

Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için İNÜSEM tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak İNÜSEM’ ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.

İNÜSEM tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

 

Logo ve İşaret Kullanım Şartları 

İNÜSEM logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.

Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde İNÜSEM logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri İNÜSEM tarafından gönderilir.

Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu’na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.

“Belge almaya hak kazanmış kişilerin belgelerinde yer alacak olan Kurum Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası (İNÜSEM akredite olduğu takdirde/akreditasyonu devam ettiği sürece ) ve MYK Logosu İNÜSEM kuruluşu belgelerinde yer alacaktır.”

Akreditasyonu geri çekilen veya daraltılan belgelendirme kuruluşu, akreditasyonunun geri çekilmesi/daraltılması ve bunun sonuçları hakkında müşterilerini bilgilendirir. Ayrıca, akreditasyonunun geri çekildiği durumlarda akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları da geri çeker.

Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda İNÜSEM bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

 

İNÜSEM’ in Yükümlülükleri 

Alınan belgelerin geçerliliği boyunca;  gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları İNÜSEM’ in web sayfasında bildirmekle,

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,

Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir kuruluş veya şahıs iş bu sözleşmeyi imzalayan personelin bilgilerini kurumumuzdan talep ederse belge sahibine proseslerde elde edilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderilir ve karşı taraftan onay istenir. İNÜSEM karşı taraf onay verirse kişinin bilgilerini açıklama hakkına sahiptir aksi takdirde hiçbir bilginin açıklaması yapılmaz.

Yargı organlarına bilgilerin verilmesi kanunen gerektiğinde ilgili yargı organının bilgilerin açıklanmasını engelleyici bir yaptırım kararı olmaması durumunda ilgili bilgilerin kuruma verilmesi ile birlikte personele de gerekli bilgi verilir. Aksi halde ilgili kurumun dosya ve bilgilerle alakalı gizlilik kararı vermesi durumunda hiçbir şekilde personel bilgilendirilmez.

 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak  T.C. mahkemelerini kabul ederler.

    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri