İTİRAZ - KABUL VE DEĞERLENDİRME

İtiraz ve Şikayet Formunu İndirmek Tıklayınız.

itirazkabul ve değerlendirme

İTİRAZ KABUL VE DEĞERLENDİRME

 1. Başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler, İNÜSEM’ den veya İNÜSEM’ in web sayfasından temin edebileceği  İtiraz ve Şikâyet Formunu doldurur. Dilekçe veya e posta ile de itirazını yazılı olarak İNÜSEM’e ulaştırır.
 2. İtirazların İNÜSEM tarafından kabul edilebilmesi için,  aşağıda sıralanan süreler içerisinde yapılması gereklidir.
 • Sınav ve sorulara  ilişkin itirazlar, itiraza neden olan sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde,
 • Sınav sonucuna ve belgelendirme kararına ilişkin itirazlar, web sayfası durum sorgulamadan ulaşılabildiği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde
 • Diğer şart ve kararlara ilişkin itirazlar, itiraza neden olan faaliyet kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde
 1. Belgelendirme Süreci şartlarında yer alan, sınav şartlarına, sınav sorularına, sınav sonucuna, belgelendirme kararına veya İNÜSEM’in sorumluluğunda Sınav Yapıcıya veya olan diğer şart ve kararlara yapılan tüm itirazlar, Müdür veya Karar Verici tarafından kabul edilir. İtirazlar en geç 1 ay içinde değerlendirilir.
 2. Sınav esnasında da itiraz kabul edilir.
 3. Dilekçe, e-posta ve diğer yazılı itirazlar için, itiraz sahibininİtiraz ve Şikâyet Formu ’nu doldurması ve imzalaması İNÜSEM personeli  tarafından sağlanır.
 4. İtirazlar hakkında alınan kararlardan, itiraz sonucuna göre düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinden ve uygulanmasından Müdür sorumludur.
 5. Müdür, itirazın İNÜSEM’ in sorumluluğunda olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olup olmadığına bağlı olarak geçerliliğine karar verir.
 6. İtiraz konu ile ilgili yetkin kişiler tarafından değerlendirilir ve itiraza konu olan kişi yada kişiler bu değerlendirme sürecinde yer almazlar.
 7. Değerlendirmede daha önceki benzer itirazların sonuçları da göz önünde bulundurularak, itirazın haklı-haksızlığına karar verilir, Haklı itirazlarda, gerekli düzeltmeler uygulanır ve düzeltici faaliyet başlatılır.
 8. Değerlendirme ve karar, İtiraz ve Şikâyet Formu ile kayıt altına alınır.
 9. İtiraz değerlendirmesini yapan personel tarafından, itiraz sahibine, itiraz sonucu ve faaliyetler hakkında e-posta yoluyla açıklamada bulunulur.
 10. İtiraz sahibi ile uzlaşıldı ise, itiraz sahibinin itiraz sonucunu kabul ettiğine ilişkin yazılı beyanı alınarak,  itiraz kapatılır.
 11. İtiraz sahibi ile uzlaşılamadığı durumlarda, İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesinde itiraz sonucuna ilişkin görüşünü en geç 30 gün içinde bildirir.
 12. İtiraz ve Şikâyet Komitesinin görüşü İNÜSEM aleyhine ise düzeltici faaliyet başlatılır. İtiraz ve Şikâyet Komitesinin görüşü itiraz edenin aleyhine ise itiraz edene mahkeme yolu açık olmak üzere sonuç telefon yada e-mail ile bildirilir.

ŞİKÂYET KABUL VE DEĞERLENDİRME

 1. Şikâyet sahibi İNÜSEM’ den veya İNÜSEM’ in web sayfasından temin edebileceği  İtiraz ve Şikâyet Formu’ nu doldurarak veya dilekçe veya e-posta ile şikâyetini yazılı olarak İNÜSEM’ e ulaştırır.
 2. Şikâyet etmede süre sınırlandırması yoktur.
 3. Başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılan şikâyetler Müdür tarafından kabul edilir.
 4. Şikâyetlerin değerlendirilmesi, kararı ve şikâyet sonucuna göre düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi, Müdür’ün sorumluluğundadır. Müdür şikâyetlerin değerlendirilmesi en geç 30 gün içerisinde yapar. Şikayet konusu Müdür ile ilgili ise süreçte yer almaz ve şikayetin konusu ile ilgili, şikayete neden olmayan yetkin kişiler tarafından değerlendirilir.
 5. Müdür ya da yetkin kişi, şikâyetin geçerliliğini tespit etmek ve şikâyeti değerlendirmek için,
 • İNÜSEM’ in sorumluluğunda olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olup olmadığını belirler.
 • Şikâyet sahibinden kanıt talep eder.
 • İlgili personelden konuyla ilgili bilgi alır.
 • Şikâyete konu olan personel ve belgelendirilmiş kişiden savunma talep eder.
 • Diğer ihtiyaç olan bilgi ve kanıtları toplar.
 1. Geçerli olan tüm şikâyetlere ilişkin faaliyetler ve sonuçları Yönetim Kurulu’na  bildirilir.
 2. Değerlendirme sonucunda Müdür ya da yetkin kişi, uygulanacak düzeltmeleri belirler, düzeltici faaliyetleri başlatır.
 3. Değerlendirme ve karar, İtiraz ve Şikâyet Formu  ile kayıt altına alınır.
 4. Şikâyetin İNÜSEM yönetimi tarafından çözümlenemediği veya şikâyet sonucu uygulanan faaliyetler hakkında, şikâyet sahibi ile uzlaşılamadığı durumlarda İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi toplanır. Komite görüşünü en geç 30 gün içerisinde bildirir. İtiraz ve Şikâyet Komitesinin görüşü İNÜSEM aleyhine ise düzeltici faaliyet başlatılır. İtiraz ve Şikâyet Komitesinin görüşü şikâyet edenin aleyhine ise şikâyet edene mahkeme yolu açık olmak üzere sonuç telefon ya da e-mail ile bildirilir.
 5. Belgelendirilmiş kişiler hakkında kanıtlanmış her şikâyet, söz konusu belgelendirilmiş kişiye de bildirilir.
 6. Şikâyet sahibinin kimliği ve şikâyet konusu gizli tutulur.
    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri