BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIMI

belgetaşıyanadam

BELGE KULLANIMI

 •  İNÜSEM tarafından  verilen belge,  başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz.
 • Belgeye  uygun  olmayan  atıflarda  bulunulması  veya  belgelerin  ve  markaların  veya  logoların  yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.
 • Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek  şekilde kullanılamaz.
 • Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge  kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Belge İNÜSEM.’ nın mülkiyetinde  olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde  kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
 • Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.
 • Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli  ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte  başvuruda bulunulmalıdır.
 • Belgenin askıya alınması durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir.
 • Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı belgelendirme prosedürleri ile belirlenmiştir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
 • Kişi belgesinin askıya  alınması  veya  iptalinden  sonra  belgesini  kullanmayı  ve  ona  atıfta  bulunmayı  durdurmakla  yükümlüdür.
 • Ayrıca  belgelendirilen  kişi,  belge  kapsamındaki  her  türlü  değişikliği  sertifikasyon  kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.
 • Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net  bir şekilde okunması sağlanmalıdır.
 • Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar  veya internet ortamında kullanılabilir.
 • Belgeli  personel  veya  çalıştıkları  kuruluşlar,  Belge  Teslim  Formunu  imzalamadığı  takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir.
 • Başarı  belgesi  ile  ilgili  olarak,  düzenlendiği  ilgili  Ulusal  Yeterlilik  ile  belirlenen  geçerlilik  süresi  içerisinde ve periyotlarda gözetim ve vize işlemleri yerine getirilecektir.
 • Gözetim faaliyetinin şekli ve  kapsamı da yine ilgili ulusal yeterlilik ile belirlenmiştir.
 • Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgenin zarar görmesi veya belgede yer alan kişisel  bilgilerde  değişiklik  olması  durumunda  belgeli  kişi  merkezimize  başvurarak,  yeni  bir  belge  düzenlenmesini talep edebilir. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı  talep edilir.
 • Belge,  MYK  Sınav  ve  Belgelendirme  Yönetmeliğinde  belirtilen  hususlara  uygun şekilde  kullanılmalıdır.

 

     LOGO VE MARKA KULLANIMI

İNÜSEM logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

 • Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.
 • Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 • Logo/marka  belgelendirilen  personelin  veya  çalıştıkları  kuruluşun  basılı  ve  elektronik  ortamda  reklam  amaçlı  yayınlarında,  tanıtım  broşürleri,  ürün/hizmet  üretim  kataloğu  üzerinde  ve  iş  raporlarında kullanılabilir.
 • Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.
 • Logo/markaların  kullanıldığı  tüm  yerlerde,  logo/markaların  ürüne/hizmete  ait  olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.
 • Logo/marka  basılı  veya  elektronik  ortamda  sayfanın  alt  veya  üst  kısmında  kuruluşun  logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Belgeli  personelin  belge  süresinin  sona  ermesi,  askıya  alınması  veya  iptal  edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli  personel  veya  çalıştıkları  kuruluş,  belgenin  geçerliliği  devam  ettiği  sürece  bu  talimat  hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde,  belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.
    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri