İTİRAZ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ

sikayet-kutusu

  1. Herkesin İNÜSEM‘e itiraz ve şikâyette bulunma hakkı vardır. İNÜSEM’ in sorumluluğunda olan belgelendirme faaliyetler ile ilgili tüm itiraz ve şikâyetler değerlendirilmek üzere İNÜSEM tarafından kabul edilir.
  2. İNÜSEM’ in sorumluluğunda olan belgelendirme faaliyetlerinin dışında kalan itiraz/şikâyet konuları için, itiraz/şikâyet sahibine gerekli açıklamada bulunulur.
  3. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Prosedürü İNÜSEM’ in web sayfasında yayınlanarak kamuya sunulur.
  4. Herhangi bir ayrımcılığa neden olacak şekilde, itiraz/şikâyet sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın, itiraz/şikâyet İNÜSEM personeli ve yönetimi tarafından yerinde değerlendirilir ve çözüme ulaştırılır.
  5. İNÜSEM personeli ve yönetimi tarafından çözümlenemeyen itiraz/şikâyet durumlarında İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi toplanır.
  6. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi üyeleri İNÜSEM dışından kişilerden oluşur. Daha önce İtiraz/şikâyet sahibinin eğitim ve belgelendirilme faaliyetlerinde bulunmuş; adayla bir yakınlık  veya çıkar ilişkisi içerisinde olan  kişi,  İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesinde yer alamaz.
  7. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi üyelerinin belirlenmesine, İNÜSEM Yönetimi karar verir.
  8. Üyelerin nitelik ve sorumlulukları ile uzmanlıkları İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi Üyesi Görev Tanımında belirlenmiştir.
  9. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi itiraz/şikâyetin geçerliliğini doğrulamak ve karara bağlamak için gerekli tüm bilgi ve kanıtları toplar; değerlendirir. Yapılan değerlendirme neticesinde itiraz/şikâyetin geçerli ve haklı olup olmadığına karar verir.
  10. İtiraz/şikâyet, kabul  tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde karara bağlanır.
  11. İtiraz/şikâyet sonucu alınan karar ve uygulamalardan İNÜSEM sorumludur.
  12. İtiraz/şikâyet sahibi, itiraz/şikâyetin İNÜSEM’ e ulaştığı andan itibaren, Belgelendirme personeli tarafından, süreç içerisindeki ilerlemeler konusunda e-posta ile  bilgilendirilir.
  13. İtiraz/şikâyet sonucu, Müdür onayı ile sekreter tarafından, itiraz/şikâyet sahibine e-posta yoluyla bildirilir.
  14. İtiraz/şikâyet süreci; kabulü, değerlendirilmesi, karara bağlanması, sonuca göre uygulanan düzeltme ve düzeltici faaliyetler ve bildirimler dâhil olmak üzere; kayıt altına alınır ve takibi yapılır.
    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri